Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: cho lần lượt vào hộp bắt đầu là viên bi đỏ , vàng , xanh . tiếp tục theo thứ tự đó cho đến hết 2000 viên bi . a ) hỏi viên bi thứ 1985

Toán Lớp 5: cho lần lượt vào hộp bắt đầu là viên bi đỏ , vàng , xanh . tiếp tục theo thứ tự đó cho đến hết 2000 viên bi . a ) hỏi viên bi thứ 1985 là viên màu gì ?
b) ko nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất b/n viên bi để chắc chắn rằng trong các viên bi lấy ra bao giờ cũng có đủ ba viên màu đỏ , vàng , xanh ?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
    a, Vì cho lần lượt các viên bi vào hộp theo thứ tự: đỏ, vàng, xanh rồi lại lặp lại: đỏ, vàng,

  xanh nên để tìm được viên thứ 1985 có màu gì thì ta cần tìm số dư của 1985 cho 3

  Ta có: 1985=3×661+2 nên viên thứ 1985 là viên màu vàng

  b, Ta có: 2000=3×666+2 nên hai viên cuối cùng sẽ có màu đỏ và màu vàng

  Vậy trong 2000 viên có 666+1=667 viên bi đỏ, 666+1=667 viên bi vàng và 666 Viên Bi Xanh
  Giải Thích Cái Bước Giải:Vì 1890 Chia 4 Dư 2 Theo Cái Thứ Tự Thì 1890 Chính Là Viên Bi Màu Đỏ Điểm Mẫu Chốt Áp Dụng mà Làm Theo Công Thức                                                                                                                                                                                                                   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh