Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 6: Ghi số thích hợp vào chỗ chấm “Trên một mảnh vườn hình thang có đáy bé dài 40m, đáy lớn dài 70 m, chiều cao 30m, người ta sử dụn

Toán Lớp 5: Câu 6: Ghi số thích hợp vào chỗ chấm “Trên một mảnh vườn hình thang có đáy bé dài 40m, đáy lớn dài 70 m, chiều cao 30m, người ta sử dụng 30% diện tích để trồng rau cải và 25% diện tích trồng su hào. Còn lại người ta dùng để trồng đỗ. Tính diện tích trồng đỗ. ”

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích mảnh vườn đó là:
  [(70+40)×30]/2 =1650 (m^2)
  Diện tích trồng đỗ chiếm số % là:
  100%-30%-25%=45%
  Diện tích trồng đỗ là:
  1650×45%=742,5 (m^2)
  Đáp số: 742,5 m^2

 2. Diện tích của mảnh vườn hình thang là :
  ((40 + 70) xx 30)/2 = 1650  ( m^2)
  Diện tích trồng đỗ chiếm số phần trăm mảnh vườn là :
  100% – 30% – 25% = 45%
  Diện tích trồng đỗ là :
  1650 : 100 xx 45 = 742,5  ( m^2)
  Đáp số : 742,5 m^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )