Toán Lớp 5: Câu 10: 19 người làm xong một công việc phải hết 12 ngày. Bạn muốn hoàn thành công việc đó trong 4 ngày thì có cần thêm bao nhiêu người

By Chi

Toán Lớp 5: Câu 10: 19 người làm xong một công việc phải hết 12 ngày. Bạn muốn hoàn thành công việc đó trong 4 ngày thì có cần thêm bao nhiêu người? (Mức độ làm việc của mỗi người như nhau) chỉ cần đáp án
Viết một bình luận