Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 3. Số dư trong phép chia 1593,48 : 28 là bao nhiêu nếu thương là 56,9. A. 28 B. 2,8

Toán Lớp 5: Bài 3. Số dư trong phép chia 1593,48 : 28 là bao nhiêu nếu thương là 56,9.
A. 28 B. 2,8 C. 0,28 D. 0,028
Bài 4. Số dư trong phép chia 10051,84 : 264 là bao nhiêu nếu thương lấy đến hai chữ số?
A. 136 B. 13,6 C. 1,36 D. 0,136
giúp mình vs mình đang gấp nhé thanks

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải :
  Bài 3 :
  Số dư trong phép chia 1593,48 : 28 là D. 0,028
  Bài 4 :
  Số dư trong phép chia 10051,84 : 264 là B. 13,6

 2. Giải đáp: Bài 3 :C
                 Bài 4:C
  Lời giải:
  Bài 3: 
  Vì $56,9×28=1593,2$
      $1593,48-1593,2=0,28$
  Câu 4:
  Vì $10051,84 : 264=38,07$ thừa $136$ nhưng $136$ chưa phải là số dư vì quy tắc tìm số dư của số thập phân là:(cái này là quy tắc + câu trả lời luôn nhé )
  Khi ta chia xong, còn lại số ở dưới ($136$) chúng ta phải dóng thẳng cột dấu phấy ở số bị chia  xuống vị trí của số dư ta được $136$
  Vậy số dư là $1,36$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thảo