Toán Lớp 5: Bài 1: Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó? B

By Nhã Trúc

Toán Lớp 5: Bài 1: Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó?
Bài 2: Hiện nay, mẹ hơn con 24 tuổi.Cách đây 3 năm, tuổi con bằng tuổi mẹ. Tính tuổi mỗi người hiện nay?
giúp mik,mik đang cần gấp
Viết một bình luận