Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 1: Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó? B

Toán Lớp 5: Bài 1: Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó?
Bài 2: Hiện nay, mẹ hơn con 24 tuổi.Cách đây 3 năm, tuổi con bằng tuổi mẹ. Tính tuổi mỗi người hiện nay?
giúp mik,mik đang cần gấp

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Bài 1:

         Giải

  số thứ 3 là : 8 – 4,7 = 3,3

  số thứ 2 là : 5,5 – 3,3 = 2,2

  số thứ nhất là : 4,7 – 2,2 = 2,5

  đáp số : số thứ nhất : 2,5

  số thứ 2 : 2,2

  số thứ 3 : 3,3

  Bài 2:

               Giải

 2. Giải đáp và Lời giải và giải thích chi tiết:

    => Bài 1:

  Số thứ 3 là : 8 – 4,7 = 3,3

  Số thứ nhất là : 8 – 5,5 = 2,5

  Số thứ 2 là : 8 – 3,3 – 2,5 = 2,2

  Đáp số: Số thứ nhất: 2,5 ; Số thứ 2: 2,2 ; Số thứ 3: 3,3

  => Bài 2:

  Ta có sơ cách đây 3 năm là :

  Tuổi mẹ |—-|—-|—-|—-|

  tuổi con |—-|

  Hiệu số phần bằng nhau cách 3 năm là :

          4 – 1 = 3 ( phần )

  Tuổi con cách đây 3 năm là ;

          24 : 3 = 8 ( tuổi )

  Tuổi con hiện nay là :

        8 + 3 = 11 ( tuổi )

  Tuổi mẹ hiện nay là :

        11 + 24 = 35 ( tuổi )

  Đáp số: mẹ 35 tuổi, con 11 tuổi.

  \text{@thuminh277} \text{~ HT ~}

  \text{#Xin 5 sao + hay nhất + cám ơn}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )