Toán Lớp 5: Bài 1: Quãng đường Hà Nội – Phú Thọ dài 180 km , lúc 6 giờ có một xe ôt ô đi từ Hà nội đi Phú Thọ , cùng lúc có một xe máy từ phú Thọ

By Uyên Trâm

Toán Lớp 5: Bài 1: Quãng đường Hà Nội – Phú Thọ dài 180 km , lúc 6 giờ có một xe ôt ô đi từ Hà nội đi Phú Thọ , cùng lúc có một xe máy từ phú Thọ đi Hà Nội . Sau 2 giờ 30 phút hai xe gặp nhau . Tính vận tốc mỗi xe biết vận tốc xe máy bằng 5/7 vận tốc ô tô ? Điểm gặp nhạ cách Hà Nội bao nhiêu km ?
Bài 2 : Cửa hàng bán được 1 tạ rưỡi gạo tẻ và gạo nếp , trong đó 75 phần trăm là gạo tẻ . Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam gao mỗi loại ?
Viết một bình luận