Toán Lớp 5: Bài 1: Quãng đường Hà Nội – Phú Thọ dài 180 km , lúc 6 giờ có một xe ôt ô đi từ Hà nội đi Phú Thọ , cùng lúc có một xe máy từ phú Thọ

Toán Lớp 5: Bài 1: Quãng đường Hà Nội – Phú Thọ dài 180 km , lúc 6 giờ có một xe ôt ô đi từ Hà nội đi Phú Thọ , cùng lúc có một xe máy từ phú Thọ đi Hà Nội . Sau 2 giờ 30 phút hai xe gặp nhau . Tính vận tốc mỗi xe biết vận tốc xe máy bằng 5/7 vận tốc ô tô ? Điểm gặp nhạ cách Hà Nội bao nhiêu km ?
Bài 2 : Cửa hàng bán được 1 tạ rưỡi gạo tẻ và gạo nếp , trong đó 75 phần trăm là gạo tẻ . Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam gao mỗi loại ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 1: Quãng đường Hà Nội – Phú Thọ dài 180 km , lúc 6 giờ có một xe ôt ô đi từ Hà nội đi Phú Thọ , cùng lúc có một xe máy từ phú Thọ”

 1. Bài 1
  Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
  Tổng vận tốc của 2 xe là :
  180 : 2,5 = 72 ( km/giờ )
  Vận tốc của ô tô là :
  72 : ( 5 + 7 ) × 7 = 42 ( km/giờ )
  Vận tốc của xe máy là :
  72 – 42 = 30 ( km/giờ )
  Điểm gặp nhau cách Hà Nội số ki-lô-mét là :
  42 × 2,5 = 105 ( km )
  Bài 2
  Đổi 1 tạ rưỡi = 1,5 tạ = 150kg
  Cửa hàng bán số ki-lô-gam gạo tẻ là :
  150 × 75% = 112,5 ( kg )
  Cửa hàng bán số ki-lô-gam gạo nếp là :
  150 – 112,5 = 37,5 ( kg )
  #dtkc

 2. Giải đáp: Bài 1 :42km;30 km    105km
  Bài 2 :25 kg gạo
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: đổi:2 giờ 30 phút=2,5 giờ
  Tổng số km của hai xe là :180:2,5=72(km)
  Vận tốc của ô tô là : 72:(5+7)x7=42(km)
  Vận tốc của xe máy là : 72-42=30(km
   Chỗ gặp nhau cách Hà Nội số km là : 42×2.5 giờ=105(km)
  Bài 2 : số gạo nếp là : 1:75×100=0.25(tạ)=25 kg

Viết một bình luận