Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1xưởng sản xuất khẩu trang y tế kế hoạch làm 1 000 000 khẩu trang y tế trong một tuần để cung cấp ra thị trường . Trên thực tế họ làm d

Toán Lớp 5: 1xưởng sản xuất khẩu trang y tế kế hoạch làm 1 000 000 khẩu trang y tế trong một tuần để cung cấp ra thị trường . Trên thực tế họ làm dc 1 250 000 chiếc. Vậy xưởng đã làm vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch

Comments ( 2 )

 1. #   tcv
  Giải đáp :
  25%
  Cách giải như sau :
  Số khẩu trang trên thực tế sản xuất hơn số khẩu trang kế hoạch sản xuất là :
  1 250 000 – 1 000 000 = 250 000 ( đồng )
  Vậy xưởng đã làm vuọt mức số phần trăm kế hoạch là :
  250 000 : 1 000 000 xx 100 = 25%
  Đáp số : 25%
   

 2. Giả sử số khẩu trang sản xuất theo kế hoạch là 100%
  Tỉ số phần trăm giữa 1250000 và 1000000 là:
                      125000:1000000=5/4=125%
  Vậy xưởng đã làm vượt mức số phần trăm kế hoạch là:
                      125%-100%=25%
                             Đáp số: 25%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )