Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Nam,Vinh và Bình có tổng số bi là 234 viên bi. Biết Nam nhiều hơn Vinh 12 viên bi, Vinh nhiều hơn Bình 21 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao n

Toán Lớp 4: Nam,Vinh và Bình có tổng số bi là 234 viên bi. Biết Nam nhiều hơn Vinh 12 viên bi, Vinh nhiều hơn Bình 21 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Số bi của Bình là 60 (viên bi)
  Số bi của Vinh là 81 (viên bi)
  Số bi của Nam là 93 (viên bi)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nam nhiều hơn Bình: 21+12=3321+12=33 (viên bi)
  Vinh nhiều hơn Bình: 2121 (viên bi)
  Ba lần số bi của Bình là: 234−33−21=180234−33−21=180 (viên bi)
  Số bi của Bình là: 180:3=60180:3=60 (viên bi)
  Số bi của Vinh là: 60+21=8160+21=81 (viên bi)
  Số bi của Nam là: 81+12=9381+12=93 (viên bi)

 2. Tổng số bi của Nam và Bình – 2 lần số bi của Vinh là:
  12 + 21=33 (viên)
  3 lần số bi của Vinh là:
  234 – 33=201 (viên)
  Số bi của Vinh là:
  201 : 3=67 (viên)
  Số bi của Nam là:
  67 + 12=79 (viên)
  Số bi của Bình là:
  67 – 21=46 (viên)
  Đáp số: Nam: 79 viên; Vinh: 67 viên; Bình: 49 viên

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )