Toán Lớp 4: Nam,Vinh và Bình có tổng số bi là 234 viên bi. Biết Nam nhiều hơn Vinh 12 viên bi, Vinh nhiều hơn Bình 21 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao n

By Huyền Trâm

Toán Lớp 4: Nam,Vinh và Bình có tổng số bi là 234 viên bi. Biết Nam nhiều hơn Vinh 12 viên bi, Vinh nhiều hơn Bình 21 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
Viết một bình luận