Toán Lớp 4: Một trại chăn nuôi có 5 con bò loại B và 7 con bò loại A. Mỗi con loại B cho 27 lít sữa trong một tuần, mỗi con loại A cho 75 lít sữa t

By Diệu Hằng

Toán Lớp 4: Một trại chăn nuôi có 5 con bò loại B và 7 con bò loại A. Mỗi con loại B cho 27 lít sữa trong một tuần, mỗi con loại A cho 75 lít sữa trong một tuần. Hỏi trung bình mỗi con bò trong trại chăn nuôi đó cho bao nhiêu lít sữa trong một tuần?
Đáp số là mấy lít ạ?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Một trại chăn nuôi có 5 con bò loại B và 7 con bò loại A. Mỗi con loại B cho 27 lít sữa trong một tuần, mỗi con loại A cho 75 lít sữa t”

 1. Bài giải:
  Lượng sữa mà 5 con bò loại B cho trong 1 tuần là:
  27×5=135 (lít)
  Lượng sữa mà 7 con bò loại A cho trong 1 tuần là:
  75×7=525 (lít)
  Lượng sữa mà cả trại chăn nuôi thu được trong 1 tuần là:
  525+135=660 (lít)
  Trại chăn nuôi đó có tất cả số con bò là:
  7+5=12 (con)
  Trung bình mỗi con bò trong trại chăn nuôi đó cho số lít sữa trong một tuần là:
  660:12=55 (lít)
  Đáp số: 55 lít sữa

  Trả lời
 2. Trung bình mỗi con bò trong trang trại nuôi cho số lít sữa là : 
  ( 5 x 27) + ( 7 x 75 ) : ( 7 + 5) = 55 ( lít)
  Đ/ S : 55 lít
  #Chúc bạn học tốt
  #HươngYang
  nếu có thắc mắc gì cậu cmt bên dưới cho mình nhé <3

  Trả lời

Viết một bình luận