Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 72 m, chiều dài hơn chiều rộng là 8 m. a) Tính diện tích thửa ruộng đó . b) Trên thửa ruộng đ

Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 72 m, chiều dài hơn chiều rộng là 8 m. a) Tính diện tích thửa ruộng đó .
b) Trên thửa ruộng đó, người ta trồng rau sạch. Mỗi cứ 5 m2 thu hoạch được 10 kg rau.Tính khối lượng rau thu hoạch được trên thửa ruộng đó ?

Comments ( 2 )

 1. $#QLinkVN$
  a) Nửa chu vi thửa ruộng này là:
  72:2=36 (m)
  Chiều dài thửa ruộng này là:
  (36+8):2=22 (m)
  Chiều rộng thửa ruộng này là:
  (36-8):2=14 (m)
  Diện tích thửa ruộng này là:
  22xx14=308 (m^{2})
  b) Khối lượng rau thu hoạch được là:
  308:5xx10=616 (kg)
  Đáp số: a) 308m^{2}
               b) 616kg

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Nửa chu vi thửa ruộng HCN là:
        72 : 2 = 36 ( m )
     Chiều dài thửa ruộng HCN là:
        ( 36 + 8 ) : 2 = 22 ( m )
     Chiều rộng thửa ruộng HCN là:
         36 – 22 = 14 ( m )
     Diện tích thửa ruộng HCN là:
         22 x 14 = 308 ( m² ) 
  b) Khối lượng rau thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:
        308 x 5 : 10 = 616 ( kg )
            Đ/S: a) 308m²
                   b) 616kg
     Xin CTLHN ạ!!!
  Chúc bạn học tốt
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )