Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 360 m, chiều dài hơn chiều rộng 40m. a. Tính diện tích mảnh đất. b. Người ta trồng rau trên mả

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 360 m, chiều dài hơn chiều rộng 40m.
a. Tính diện tích mảnh đất.
b. Người ta trồng rau trên mảnh đất đó, trung bình cứ 5 m2 thu được 20 kg rau. Hỏi trên cả mảnh đất người ta thu được bao nhiêu tạ rau?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   nửa chu vi là 360:2=180 m
  chiều dài là (180+40):2=110m
  chiều rộng là 180-110=70m
  s mảnh vườn là 110×70=7700 m^2
  s trồng rau là 7700:5×20=30800 kg =308 tạ
                         đáp số 7700 m^2
                                     308 tạ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
  360:2=180 (m)
  Chiều dài hình chữ nhật là:
  (180 + 40) : 2 = 110 (m)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  180 – 110 = 70 (m)
  Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:
  110 x 70 = 7700 (m²)
  Trên cả mảnh đất người ta thu được sỗ tạ rau là:
  7700 : 5 x 20 = 30800 ( tạ )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey