Toán Lớp 4: Biết trung bình cộng hai số bằng 11, hãy tìm số thứ hai nếu biết số thứ nhất là 14? Đáp án là j ạ?

By Ái Linh

Toán Lớp 4: Biết trung bình cộng hai số bằng 11, hãy tìm số thứ hai nếu biết số thứ nhất là 14?
Đáp án là j ạ?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Biết trung bình cộng hai số bằng 11, hãy tìm số thứ hai nếu biết số thứ nhất là 14? Đáp án là j ạ?”

 1.                                                   \text{Tổng của 2 số là:}
                                                              \text{11 x 2 = 22}
                                                  \text{Số thứ hai là:}
                                                          \text{22 – 14 = 8}
                                                                                \text{Vậy số thứ hai là 8}
  ·.¸¸.·♩♪♫ ???????????????? ♫♪♩·.¸¸.

  Trả lời

Viết một bình luận