Toán Lớp 4: a Tìm số bị chia biết: số chia là 175 thương là 5 và số dư lớn nhất trong phép chia đó B tìm số chia và số bị chia bé nhất để phép ch

Toán Lớp 4: a Tìm số bị chia biết: số chia là 175 thương là 5 và số dư lớn nhất trong phép chia đó
B tìm số chia và số bị chia bé nhất để phép chia có thương là 105 và số dư 123

TRẢ LỜI

 1. a) Vì số dư lớn nhất trong phép chia đó mà số chia là 175 nên số dư là 174 ( số dư<số chia)
  Số bị chia là: 5 x 175 + 174 = 1049
  b) Để số bị chia bé nhất thì số chia bé nhất là 124 nên số dư là 123 ( số dư<số chia)
  Số bị chia là: 105 x 124 + 123 = 13020
           – Chúc bạn học tốt, gặt hái đc nhiều kiến thức-
   

  Trả lời
 2. a)
  số dư lớn nhất trong phép chia đó mà số chia là 175 (số dư luôn nhỏ hơn số chia) nên số dư là 174
  Số bị chia là: 5 * 175 + 174 = 1049
  b)
  Để số bị chia bé nhất thì số chia bé nhất = 124 (số dư là 123 luôn nhỏ hơn số chia)
  Số bị chia là: 105 * 124 + 123 = 13020

  Trả lời

Viết một bình luận