Toán Lớp 3: giải cho mình 54 nhân 6=?,26 nhân 3=?,96:3=?,đúng mình sẽ vote 3 còn sai mình không vote

By Thúy Hường

Toán Lớp 3: giải cho mình 54 nhân 6=?,26 nhân 3=?,96:3=?,đúng mình sẽ vote 3 còn sai mình không vote
Viết một bình luận