Toán Lớp 3: Có hai đoàn xe chở gạch,mỗi đoàn xe có 4 chiếc xe,mỗi xẻ chở được 1200 viên gạch.Hỏi cả hai đoàn xe chở tất cả bao nhiêu viên gạch?(Giả

Toán Lớp 3: Có hai đoàn xe chở gạch,mỗi đoàn xe có 4 chiếc xe,mỗi xẻ chở được 1200 viên gạch.Hỏi cả hai đoàn xe chở tất cả bao nhiêu viên gạch?(Giải bằng hai cách)

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Có hai đoàn xe chở gạch,mỗi đoàn xe có 4 chiếc xe,mỗi xẻ chở được 1200 viên gạch.Hỏi cả hai đoàn xe chở tất cả bao nhiêu viên gạch?(Giả”

 1. Cách 1 :

   Hai đoàn có số xe là :

      2 . 4 = 8 ( cách )

  Cả hai đoàn xe chở số gạch là :

    8 . 1200 = 9600 ( viên )

    Đáp số : 9600 viên

  Cách 2 :

   Mỗi đoàn xe chở số gạch là :

  4 . 1200 = 4800 ( viên )

   Hai đoàn xe chở số gạch là :

    4800 . 2 = 9600 ( viên )

     Đáp số : 9600 viên

   

  Trả lời
 2. Cách 1 :

  Cả hai đoàn xe chở được là :

  1200 xx 4 xx 2 = 9600 ( viên )

             Đáp số : 9600 viên

  Cách 2

  Hai đoàn xe có số xe là :

  2 xx 4 = 8 ( xe )

  8 xe chở được là :

  1200 xx 8 = 9600 ( viên )

        Đáp số : 9600 viên

  Trả lời

Viết một bình luận