Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Trong không gian hệ trục $Oxyz$ cho tam giác $ABC$ có $A(1;0;-1),B(2;3;-1),C(-2;1;1)$. Phương trình đường thẳng đi qua tâm của đường tr

Toán Lớp 12: Trong không gian hệ trục $Oxyz$ cho tam giác $ABC$ có $A(1;0;-1),B(2;3;-1),C(-2;1;1)$. Phương trình đường thẳng đi qua tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$ và vuông góc với mặt phẳng $(ABC)$ là:

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\Delta:\begin{cases}x = 3t\\y = 2 – t\\z = 5t\end{cases}\quad (t\in\Bbb R)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $A(1;0;-1)$
  $B(2;3;-1)$
  $C(-2;1;1)$
  $\Rightarrow \begin{cases}\overrightarrow{AB}= (1;3;0)\\\overrightarrow{AC}= (-3;1;2)\\\overrightarrow{BC}= (-4;-2;2)\end{cases}$
  $\Rightarrow \begin{cases}AB = \sqrt{10}\\AC =\sqrt{14}\\BC =\sqrt{24}\end{cases}$
  Nhận thấy $BC^2 = AB^2 + AC^2$
  $\Rightarrow \triangle ABC$ vuông tại $A$ (Theo định lý Pytago đảo)
  $\Rightarrow$ Tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ là trung điểm $BC$
  Gọi $I$ là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$
  $\Rightarrow I(0;2;0)$
  Mặt khác:
  $\overrightarrow{AB};\ \overrightarrow{AC}$ là $VTCP$ của $(ABC)$
  $\Rightarrow \overrightarrow{n}=\left[\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}\right]= (3;-1;5)$ là $VTPT$ của $(ABC)$
  Gọi $\Delta$ là đường thẳng cần tìm
  $\Rightarrow \Delta\perp (ABC)$
  $\Rightarrow\Delta$ nhận $\overrightarrow{n}$ làm $VTCP$
  Khi đó, $\Delta$ có dạng:
  $\Delta:\begin{cases}x = 3t\\y = 2 – t\\z = 5t\end{cases}\quad (t\in\Bbb R)$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )