Toán Lớp 11: Câu 10: Cho hình vuông ABCD (các đỉnh hình vuông ghi theo chiều ngươ chiều kim đồng hồ) có tâm O. Phép quay tâm O với góc quay nào dưới

By Ngọc

Toán Lớp 11: Câu 10: Cho hình vuông ABCD (các đỉnh hình vuông ghi theo chiều ngươ chiều kim đồng hồ) có tâm O. Phép quay tâm O với góc quay nào dưới đây biến điểm A thành điểm C ?
A. 90 B.45 C. -90 D.180
Viết một bình luận