Toán Lớp 10: Viết phương trình đường e Y=ax +b biết đường thẳng đi qua hai điểm nên ta có a (4;1) và B (0;5)

By Quỳnh Hà

Toán Lớp 10: Viết phương trình đường e
Y=ax +b biết đường thẳng đi qua hai điểm nên ta có a (4;1) và B (0;5)

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Viết phương trình đường e Y=ax +b biết đường thẳng đi qua hai điểm nên ta có a (4;1) và B (0;5)”

Viết một bình luận