Toán Lớp 10: Tìm m để hpt có nghiệm 2x-y=5 4x-2y=m-1 có nghiệm.Giúp mình với ạ

By Huyền Linh

Toán Lớp 10: Tìm m để hpt có nghiệm 2x-y=5
4x-2y=m-1 có nghiệm.Giúp mình với ạ
Viết một bình luận