Toán Lớp 10: Em cần gấp giúp em với ạ! Cho hình thoi ABCD, cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm đoạn CD. a)phân tích vecto AM theo 2 vecto BA và BC b)tí

By Tuyết lan

Toán Lớp 10: Em cần gấp giúp em với ạ!
Cho hình thoi ABCD, cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm đoạn CD.
a)phân tích vecto AM theo 2 vecto BA và BC
b)tính độ dài vecto v theo a, với vecto v=vecto AC-vecto BD
Viết một bình luận