Toán Lớp 10: Cho ΔABC. Trên BC lấy 2 điểm M và I sao cho vecto MB = 3 vecto MC và vecto IB + vecto IC = vecto 0. Hãy biểu thị vecto AM theo vecto A

Toán Lớp 10: Cho ΔABC. Trên BC lấy 2 điểm M và I sao cho vecto MB = 3 vecto MC và vecto IB + vecto IC = vecto 0. Hãy biểu thị vecto AM theo vecto AI và vecto AC.

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Cho ΔABC. Trên BC lấy 2 điểm M và I sao cho vecto MB = 3 vecto MC và vecto IB + vecto IC = vecto 0. Hãy biểu thị vecto AM theo vecto A”

Viết một bình luận