Toán Lớp 9: Tìm hai số biết rằng bốn lần số thứ hai cộng với năm lần số thứ nhất bằng 18040 và ba lần số thứ nhất hơn hai lần số thứ hai là 2002

Question

Toán Lớp 9: Tìm hai số biết rằng bốn lần số thứ hai cộng với năm lần số thứ nhất bằng 18040 và ba lần số thứ nhất hơn hai lần số thứ hai là 2002, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 6 tháng 2022-05-25T15:30:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   Số thứ nhất $2004$ và số thứ hai là $2005$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi số thứ nhất là x, số thứ nhất là y

  Bốn lần số thứ hai cộng với năm lần số thứ nhất bằng 18040,ta có:

  $4x + 5y$ ( 1 )

  Ba lần số thứ nhất hơn hai lần số thứ hai bằng 2002,ta có: 

  $3y -2y = 2022 $ (2)

  Từ (1) và (2),ta có hệ phương trình: 

  {5x+4y=18040

  {3x2y=2002

  = { 5x+2.(3x2002)=18040

  {y=3x20022

 2. Giải đáp:

  Số thứ nhất là 2004; số thứ hai là 2005.

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi số thứ nhất là x (xne0); số thứ hai là y (y ne0)

  Bốn lần số thứ hai là: 4y

  Năm lần số thứ nhất là: 5x

  Vì bốn lần số thứ hai cộng với năm lần số thứ nhất bằng 18040 nên ta có: 4y+5x=18040 (1)

  Ba lần số thứ nhất là: 3x

  Hai lần số thứ hai là: 2y

  Vì ba lần số thứ nhất hơn hai lần số thứ hai là 2002 nên ta có: 3x-2y=2002 (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  $\begin{cases} 5x+4y=18040\\3x-2y=2002 \end{cases}$

  <=>$\begin{cases}5x+4y=18040\\6x-4y=4004  \end{cases}$

  <=>$\begin{cases} 11x=22044\\3x-2y=2002 \end{cases}$

  <=>$\begin{cases} x=2004(tm)\\y=2005(tm) \end{cases}$

  Vậy số thứ nhất là 2004; số thứ hai là 2005.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )