Toán Lớp 9: Tìm GTNN của `\frac{4}{2-x}+\frac{100}{x}+2021` biết `0

Question

Toán Lớp 9: Tìm GTNN của `\frac{4}{2-x}+\frac{100}{x}+2021` biết `0

in progress 0
Thái Lâm 29 phút 2022-06-17T07:04:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $\min =2093\Leftrightarrow x=\dfrac{5}{3}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $A=\dfrac{4}{2-x}+\dfrac{100}{x}+2021$
  $A=\left[ \dfrac{4}{2-x}+36\left( 2-x \right) \right]+\dfrac{100}{x}+36x+1949$
  $A\ge 2\sqrt{\dfrac{4}{2-x}.36\left( 2-x \right)}+2\sqrt{\dfrac{100}{x}.36x}+1949$
  $A\ge 2093$
  Dấu “=” xảy ra khi $x=\dfrac{5}{3}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )