Toán Lớp 9: tìm x để mỗi biểu thức sau có nghĩa a, √2x+1 b,√-3x-5. c,√2/2x-1. d,√-3/3-2x

Question

Toán Lớp 9: tìm x để mỗi biểu thức sau có nghĩa a, √2x+1 b,√-3x-5. c,√2/2x-1. d,√-3/3-2x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 1 tháng 2022-12-21T12:06:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) \sqrt{2x+1}
  ĐK: 2x+1 \ge 0
  ⇔ 2x \ge -1
  ⇔ x \ge -1/2
  Vậy …
  b) \sqrt{-3x-5}
  ĐK: -3x-5 \ge 0
  ⇔ -3x \ge 5
  ⇔ x \le -5/3
  Vậy …
  c) \sqrt{\frac{2}{2x-1}}
  ĐK: \frac{2}{2x-1} \ge 0
  ⇔ 2x -1 > 0
  ⇔ x > 1/2
  Vậy …
  d) \sqrt{\frac{-3}{3-2x}}
  ĐK: \frac{-3}{3-2x} \ge 0
  ⇔ 3-2x < 0
  ⇔ x > 3/2
  Vậy …

 2. a)  $\sqrt[]{2x+1}$
  Để $\sqrt[]{2x+1}$ có nghĩa => 2x+1 ≥ 0
  => 2x≥-1
  => x ≥ $\frac{-1}{2}$ 
  b) $\sqrt[]{-3x-5}$ 
  Để $\sqrt[]{-3x-5}$ có nghĩa => -3x-5 ≥ 0
   => -3x ≥ 5
  => x ≤ $\frac{-5}{3}$ 
  c) $\sqrt[]{\frac{2}{2x-1}}$ 
  Để $\sqrt[]{\frac{2}{2x-1}}$  có nghĩa => 2x – 1 > 0 (vì mẫu số ko bao giờ được bé hơn 0)
  => 2x >1
  => x > $\frac{1}{2}$ 
  d) $\sqrt[]{\frac{-3}{3-2x}}$ 
  Để $\sqrt[]{\frac{-3}{3-2x}}$ có nghĩa => 3-2x < 0 ( vì -3 < 0 và nếu mẫu > 0 thì biểu thức sẽ vô nghiệm)
  => -2x < -3
  <=> x > $\frac{3}{2}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )