Toán Lớp 9: tập nghiệm phương trình √4x-20 trừ 3 √x-5 phần 9 + √x-5 =4 là

Question

Toán Lớp 9: tập nghiệm phương trình
√4x-20 trừ 3 √x-5 phần 9 + √x-5 =4 là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 1 tháng 2022-12-22T02:03:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \sqrt{4x-20}-3\sqrt{(x-5)/(9)}+\sqrt{x-5}=4 (x>=5)
  ⇔\sqrt{4(x-5)}-(3\sqrt{x-5})/(3)+\sqrt{x-5}=4
  ⇔2\sqrt{x-5}-\sqrt{x-5}+\sqrt{x-5}=4
  ⇔2\sqrt{x-5}=4
  ⇔\sqrt{x-5}=2
  ⇔x-5=4
  ⇔x=9 ™
  Vậy S={9}
   

 2. $\sqrt{4x-20}$ – 3$\sqrt{\frac{x-5}{9}}$ + $\sqrt{x-5}$ = 4
  ĐK : x ≥ 5
  ⇔ 2$\sqrt{x-5}$ – 3.1/3 $\sqrt{x-5}$ + $\sqrt{x-5}$ = 4
  ⇔ 2$\sqrt{x-5}$ –  $\sqrt{x-5}$ + $\sqrt{x-5}$ = 4
  ⇔ 2$\sqrt{x-5}$ = 4
  ⇔ $\sqrt{x-5}$ = 2
  ⇔ x – 5 = 4
  ⇔ x = 9(TM)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )