Toán Lớp 9: rút gọn biểu thức sau căn (20 – căn 5)^2 + căn 5

Question

Toán Lớp 9: rút gọn biểu thức sau
căn (20 – căn 5)^2 + căn 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 6 tháng 2022-06-20T09:27:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. sqrt{(20-sqrt{5})^2}+sqrt{5}
  =|20-sqrt{5}|+sqrt{5}
  =20-sqrt{5}+sqrt{5}
  =20.

 2. $\sqrt{(20-\sqrt[]{5})²}$  +√5
  = |20-√5|+√5
  = 20-√5+√5
  =20

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )