Toán Lớp 9: Một cột cờ cao 7,2 có bóng trên mặt đất dài 4,8 m Tính góc nhọn tạo bởi tia sáng mặt trời và bóng cột cờ(làm tròn đến độ)

Question

Toán Lớp 9: Một cột cờ cao 7,2 có bóng trên mặt đất dài 4,8 m Tính góc nhọn tạo bởi tia sáng mặt trời và bóng cột cờ(làm tròn đến độ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 6 tháng 2022-06-19T05:14:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\beta=\dfrac{7,2 }{4,8}=\dfrac{72}{48}\\\Rightarrow\beta = 36^\circ6’$

  2.  Ta có: $\frac{7,2 }{4,8}$=$\frac{72}{48}$ 
    Suy ra: 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )