Toán Lớp 9: Mn giúp iem vs ạ .tìm x biết √x+2 +x =4 ????

Question

Toán Lớp 9: Mn giúp iem vs ạ .tìm x biết √x+2 +x =4 ????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 18 phút 2022-06-07T04:27:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  \sqrt{x+2}+x=4
  ĐKXĐ: -2<=x<=4
  <=>\sqrt{x+2}=4-x
  <=>x+2=(4-x)^2
  <=>x+2=x^2+16-8x
  <=>-x^2+x+8x+2-16=0
  <=>x^2-9x+14=0
  <=>x^2-7x-2x+14=0
  <=>x(x-7)-2(x-7)=0
  <=>(x-2)(x-7)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\x-7=0\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=2(N)\\x=7(L)\end{array} \right.\)
  Vậy S={2}

 2. Lời giải:
  (ĐKXĐ : x≥-2; ĐK để phương trình có nghiệm : x≤4)
  \sqrt{x+2}+x=4  
  ⇔\sqrt{x+2}=4-x
  ⇔\sqrt{(x+2)^2}=(4-x)^2
  ⇔x+2=16-8x+x^2
  ⇔x^(2)-9x+14=0
  ⇔x^(2)-2x-7x+14=0
  ⇔x(x-2)-7(x-2)=0
  ⇔(x-2)(x-7)=0
  $⇔\left[\begin{matrix}x-2=0\\ x-7=0\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix}x=2 ™ \\ x=7 (loại) \end{matrix}\right.$
  Vậy S={2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )