Toán Lớp 9: Đề: Cho hàm số bậc nhất y=(m-1)x+m a) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3

Question

Toán Lớp 9: Đề: Cho hàm số bậc nhất y=(m-1)x+m
a) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 22 phút 2022-06-17T02:54:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Để hàm số là hàm số bậc nhất
  <=>m-1\ne0
  <=>m\ne1
  Để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3
  <=>0=-3(m-1)+m
  <=> -3m+3+m=0
  <=> -2m+3=0
  <=> -2m=-3
  <=>m=3/2(t//m)
  Vậy m=3/2

 2. Giải đáp:
   Điều kiện để hàm số là hàm số bậc nhất :
  $m – 1 \neq 0$
  ⇒ $m\neq 1 $
  Hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3 
  ⇒ x = – 3 , y = 0
  Thế vào hàm số :
  y = ( m – 1 ) x + m
  ⇒ $0 = ( m – 1 ) -3 + m$ 
  ⇒ $- 3m + 3 + m = 0$
  ⇒ $- 2 m = – 3$
  ⇒ $m = \frac{3}{2}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )