Toán Lớp 9: Cho HS:y=2mx+3-m-x (1) Xđ m để: a,HS (1) là HS đồng biến trên R b, HS (1) là HS nghịch biến trên R

Question

Toán Lớp 9: Cho HS:y=2mx+3-m-x (1)
Xđ m để:
a,HS (1) là HS đồng biến trên R
b, HS (1) là HS nghịch biến trên R, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 6 tháng 2022-06-11T06:41:48+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a.$m>\dfrac12$
  b.$m<\dfrac12$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $y=2mx+3-m-x$
  $\to y=2mx-x+3-m$
  $\to y=x(2m-1)+3-m$
  a.Để hàm số $(1)$ đồng biến trên $R$
  $\to 2m-1>0$
  $\to 2m>1$
  $\to m>\dfrac12$
  b.Để hàm số $(1)$ nghịch biến trên $R$
  $\to 2m-1<0$
  $\to 2m<1$
  $\to m<\dfrac12$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )