Toán Lớp 9: cho đồ thị hàm số y=(2m+1)x-3 chứng minh đồ thị hàm số trên đi qua điểm không đổi với mọi m

Question

Toán Lớp 9: cho đồ thị hàm số y=(2m+1)x-3
chứng minh đồ thị hàm số trên đi qua điểm không đổi với mọi m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tuần 2022-01-14T23:58:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

   Gọi `A(x_o; y_o)` là điểm không đổi mà `y=(2m+1)x-3` luôn đi qua với mọi `m`

  `=> A(x_o; y_o) ∈` đồ thị hàm số `y=(2m+1)x-3` với mọi `m`

  `=> (2m+1)x_o – 3= y_o` với mọi `m`

  `⇔ (2m+1)x_o -3-y_o=0` với mọi `m`

  `⇔ 2mx_o + x_o -3-y_o=0` với mọi `m`

  `⇔ {(x_o=0),(x_o-3-y_o=0):}`

  `⇔ {(x_o=0),(0-3-y_o=0):}`

  `⇔ {(x_o=0),(y_o=-3):}`

  Vậy đồ thị hàm số trên luôn đi qua điểm `A(0;-3)` không đổi với mọi `m`

 2. `y=(2m+1)x-3` `(1)` 

  Gọi điểm không đổi mà đồ thị hàm số `(1)` luôn đi qua là `A(x_o;y_o)`

  Vì `(1)` luôn đi qua A với `AAm` nên thay `x=x_o` ; `y=y_o` vào `(1)` ta có : 

  `y_o=(2m+1)x_o-3`         luôn đúng với `AAm` 

  `⇔y_o-2mx_o-x_o +3=0`        luông đúng với `AAm` 

  `⇔{(x_o=0),(y_o-x_o +3=0):}` 

  `⇔{(x_o=0),(y_o-0+3=0):}`

  `⇔{(x_o=0),(y_o=-3):}`

  Vậy với `AAm` thì đồ thị hàm số trên luôn đi qua điểm `A(0;-3)` 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )