Toán Lớp 9: Căn bậc 2 số học của 7 là Căn bậc 2 của 9 là

Question

Toán Lớp 9: Căn bậc 2 số học của 7 là
Căn bậc 2 của 9 là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 6 tháng 2022-06-20T07:11:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Đáp áLời giải và giải thích chi tiết:
    Căn bậc 2 số học của 7 là \sqrt{7}                                    
    Căn bậc 2 của 9 là \sqrt{9}=3 hoặc \sqrt{9}=-3                        

  2. Căn bậc 2 số của 7 là √7
    Căn bậc 2 của 9 là 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )