Toán Lớp 9: Cách xác định tọa độ giao điểm Nhanh gọn xúc tíc cái nha ????????

Question

Toán Lớp 9: Cách xác định tọa độ giao điểm
Nhanh gọn xúc tíc cái nha ????????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 2 tuần 2022-01-14T03:25:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Hàm số bậc nhất:

  * Hàm số bậc nhất có dạng:  `y=ax+b(a≠0)`

  `+` Cách tìm tọa độ: 

  – Giao với trục hoành: `A` $\left(\dfrac{-b}{a};0\right)$

  – Giao với trục tung: `B` $\left(0;b\right)$

  `+` Cách vẽ:

  – Cho `x=0→ y = b ⇒ A(0;b)`

  – Cho `y=0→ x = \frac{-b}{a}  ⇒ B( \frac{-b}{a};0)`

  Hàm số bậc hai:

  * `y=ax^2(a≠0)` ĐTHS là một Parabol.

  `+` ĐTHS: là một parabol qua `O(0;0)`

  – Nếu `a>0` thì ĐTHS nằm trên trục `Ox`

  – Nếu `a<0` thì ĐTHS nằm dưới trục `Ox`

  `+` Tìm giao điểm của đường thẳng (`d)` và Parabol `(p)`:

  Cho `2` vế bằng nhau rồi đưa về dạng `ax^2+bx+c=0`

  Giải pt bậc hai:

  – Nếu pt có `2` nghiệm thì `(d)` và `(p)` cắt nhau.

  – Nếu pt có `1` nghiệm thì `(d)` và `(p)` tiếp xúc.

  – Nếu pt vô nghiệm thì `(d)` và `(p)` không tiếp xúc với nhau.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )