Toán Lớp 9: Bài 2: (1,5 diểm) Cho hàm số y= -x+2 có do thị (d) a. Ve dưong thắng (d) trong mặt phăng Oxy b. Cho (di): y= (m-1)x-m.Tim m biết () và

Question

Toán Lớp 9: Bài 2: (1,5 diểm) Cho hàm số y= -x+2 có do thị (d)
a. Ve dưong thắng (d) trong mặt phăng Oxy
b. Cho (di): y= (m-1)x-m.Tim m biết () và (d) cắt nhau tai 1 diểm có hoành độ -3,
DA: 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 6 tháng 2022-06-20T07:12:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\text{ @HV }$
  $\textit{ a) }$
  Bảng giá trị
  x                         |   0   |   2  |
  y = -x + 2     |   2   |  0   |
  Vậy đường thẳng (d) đi qua 2 điểm A(0 ; 2) và B(2 ; 0)
  $\textit{ b) }$
  Vì (d_1) và (d) cắt nhau tại 1 điểm có hoành độ là -3
  ⇒ x = -3 ; y = 0
  Thay các giá trị trên vào (d_1) ta được:
  0 = (m – 1). (-3) – m
  ⇔ 0 = -3m + 3 – m
  ⇔ 0 = -4m + 3
  ⇔ -4m = -3
  ⇔ m = \frac{3}{4}
  Vậy đường (d_1) và (d) cắt nhau tại 1 điểm có hoành độ -3 thì m = \frac{3}{4}
   

  toan-lop-9-bai-2-1-5-diem-cho-ham-so-y-2-co-do-thi-d-a-ve-duong-thang-d-trong-mat-phang-oy-b-cho

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )