Toán Lớp 9: Ai giải giúp mình bài này với Cho đồ thị hàm số y = x , y = 2x + 2 Cho biết x = -2 , x = 0

Question

Toán Lớp 9: Ai giải giúp mình bài này với
Cho đồ thị hàm số y = x , y = 2x + 2
Cho biết x = -2 , x = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 tháng 2022-12-20T23:40:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#IT$
  Thay x=-2 vào y = x ta dc
  y=-2
  y = 2x + 2
  Thay x=0 vào y = 2x + 2 ta đc
  y=2.0+2=2

 2. – Thế $x = -2$ vào hàm số $y = x$ thì $y = -2$.
  – Thế x = 0 vào hàm số $y = x$ thì $y = 0$.
  – Thế $x = -2$ vào đồ thị hàm số $y = 2x + 2$ thì:
  $y = 2.(-2) + 2$ => $y = -2$.
  – Thế $x = 0$ vào đồ thị hàm số $y = 2x + 2$ thì:
  $y = 2.0 + 2$ => $y = 2$.
  Hình 1 là y = x, hình 2 là y = 2x + 2.

  toan-lop-9-ai-giai-giup-minh-bai-nay-voi-cho-do-thi-ham-so-y-y-2-2-cho-biet-2-0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )