Toán Lớp 9: ai biết k ạ chỉ minh với trục căn căn 5 phần 8 3 phần 2 căn 5 4 căn 2 phần căn 3 +căn 2

Question

Toán Lớp 9: ai biết k ạ chỉ minh với
trục căn
căn 5 phần 8
3 phần 2 căn 5
4 căn 2 phần căn 3 +căn 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 6 tháng 2022-06-15T18:06:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )