Toán Lớp 9: a, √14 + √4 + √25 b, 3√x -2√9x +√16x =5 c, √3x-1=4

Question

Toán Lớp 9: a, √14 + √4 + √25
b, 3√x -2√9x +√16x =5
c, √3x-1=4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 22 phút 2022-06-17T07:10:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gửi bạn <33
   

  toan-lop-9-a-14-4-25-b-3-2-9-16-5-c-3-1-4

 2. Bạn tham khảo nhé.
  \sqrt{14}+\sqrt{4}+\sqrt{25}
  =\sqrt{14}+\sqrt{2^2}+\sqrt{5^2}
  =\sqrt{14}+|2|+|5|
  =\sqrt{14}+2+5
  =7+\sqrt{14}
   $\\$
  3\sqrt{x}-2\sqrt{9x}+\sqrt{16x}=5(x>=0)
  <=>3\sqrt{x}-2\sqrt{3^2 .x}+\sqrt{4^2 .x}=5
  <=>3\sqrt{x}-6\sqrt{x}+4\sqrt{x}=5
  <=>\sqrt{x}=5
  =>x=25(\text{Thỏa mãn})
  Vậy x=25
  $\\$
  \sqrt{3x-1}=4(x>=1/3)
  =>3x-1=4^2
  <=>3x-1=16
  <=>3x=17
  <=>x=17/3(\text{Thỏa mãn})
  Vậy x=17/3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )