Toán Lớp 9: `(1+4/1.5).(1+4/2.6).(1+4/3.7)-.(1+4/20.24)`

Question

Toán Lớp 9: `(1+4/1.5).(1+4/2.6).(1+4/3.7)…..(1+4/20.24)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 2 tháng 2022-12-21T00:58:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  (1+4/(1.5))(1+4/(2.6))(1+4/(3.7))…(1+4/(20.24))
  =9/(1.5) . 16/(2.6) . 25/(3.7) . … . 484/(20.24)
  =(3^2 . 4^2 . 5^2 . … . 22^2)/(1.5.2.6.3.7. … . 20.24)
  =((3.4.5. … . 22).(3.4.5. … .22))/((1.2.3.4.5. … . 20).(5.6.7. … .8.9.24))
  =(3.4.5. … . 22)/(1.2.3.4.5. … . 20).(3.4.5. … .22)/(5.6.7. … .8.9.24)
  =(21. 22)/(1.2) . (3.4)/(23.24)
  =21.11 . 1/(23.2)
  =231/46

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )