Toán Lớp 8: Viết biểu thức x^2 + 2x +4 dưới dạng bình phương của một tổng

Question

Toán Lớp 8: Viết biểu thức x^2 + 2x +4 dưới dạng bình phương của một tổng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 2 tuần 2022-01-13T00:24:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  `x^2 + 2x +4`

  `<=> x^2 + 2x + 1 +3`

  `<=> (x + 1)^2 + 3`

   

 2. Giải đáp:x2+4x+4=x2+2.x.2+22=(x+2)2

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )