Toán Lớp 8: tìm thương để số dư trong phép chia sau (x^3+2x^2+3x+5):(x+1)

Question

Toán Lớp 8: tìm thương để số dư trong phép chia sau (x^3+2x^2+3x+5):(x+1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 3 tuần 2022-04-07T20:11:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Đây

    toan-lop-8-tim-thuong-de-so-du-trong-phep-chia-sau-3-2-2-3-5-1

  2. $\text{(x³+2x²+3x+5):(x+1)=x²+x+2(dư 3)}$

    toan-lop-8-tim-thuong-de-so-du-trong-phep-chia-sau-3-2-2-3-5-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )