Toán Lớp 8: tìm nghiệm nguyên dương của phương trình : a) 40x – 31y = 1 b) 11x + 8y = 73

Question

Toán Lớp 8: tìm nghiệm nguyên dương của phương trình :
a) 40x – 31y = 1
b) 11x + 8y = 73, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 1 tuần 2022-06-18T03:45:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) $40x-31y=1$
  Ta có $(40;31) = 1$ nên phương trình có nghiệm nguyên
  Tìm nghiệm riêng của pt
  $40 = 31.1 + 9$
  $31 = 9.3 + 4$
  $9 = 4.2 + 1$
  $⇒40.7+31.(-9)=1$
  $⇒\begin{cases} x=7\\y=-9 \end{cases}$
     Vậy phương trình có nghiệm nguyên là $\begin{cases} x=7+31t\\y=-9-41t \end{cases}$ $(t \in Z)$
  b) Ta có: $73$ lẻ

  $⇒ 11x+8y$ lẻ

  Mà $8y$ chẵn nên $11x$ lẻ

  ⇒ $x$ lẻ

  Có: $x, y$ nguyên dương nên

  $11x≤73$
  $⇒ x<7$
  $⇒x=${$1;3;5$}
  TH1: 
  $x=1$
  $⇒ 11+8y=73$
  $⇒ 8y=62$  $(y ∉ Z+)$

  TH2: 
  $x=3$
  $⇒ 33+8y=73$
  $⇒ 8y=40$
  $⇒ y=5$ $(TM)$

  TH3: 
  $x=5$
  $⇒ 55+8y=73 $
  $⇒ 8y=18$  $(y ∉ Z+)$

  Vậy $(x; y)=(3; 5)$ là nghiệm của phương trình

 2. Giải đáp:
  Ta có (40;31) = 1 nên phương trình có nghiệm nguyên
  Tìm nghiệm riêng của pt
  40 = 31.1 + 9
  31 = 9.3 + 4
  9 = 4.2 + 1
  ⇒40.7+31.(−9)=1
  b,11x+8y=73
  Lập bảng ta có được
  x = 3 => y=5
  x = 11 => y = -6
  => tập hợp nghiêm ng pt là đương thẳng
  11x – 8y = 81
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )