Toán Lớp 8: Tìm đa thức A trong phân thức sau $\frac{x^{2}-4}{3x+6}$ = $\frac{x-2}{A}$

Question

Toán Lớp 8: Tìm đa thức A trong phân thức sau
$\frac{x^{2}-4}{3x+6}$ = $\frac{x-2}{A}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 3 ngày 2022-06-16T21:23:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   A=3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x^2-4)/(3x+6)=(x-2)/A
  => (x^2-4).A=(3x+6)(x-2)
  <=> (x+2)(x-2).A=3(x+2)(x-2)
  <=> A=3
  Vậy A=3
  – A/B=C/D <=> AD=BC (B, D là đa thức khác 0)

 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x^2 – 4)/(3x + 6) = (x – 2)/A
  ⇒ A = ((3x + 6)(x – 2))/(x^2 – 4)
  ⇔ A = (3(x + 2)(x – 2))/(x^2 – 4)
  ⇔ A = (3(x^2 – 2^2))/(x^2 – 4)
  ⇔ A = (3(x^2 – 4))/(x^2 – 4)
  ⇔ A = 3
  Vậy A = 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )