Toán Lớp 8: Tìm a để đa thức f(x) chia hết cho đa thức g(x) với f) x^3-3x+a g) (x-1)^2

Question

Toán Lớp 8: Tìm a để đa thức f(x) chia hết cho đa thức g(x) với
f) x^3-3x+a g) (x-1)^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 2 tháng 2022-11-23T23:17:44+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  g(x)=(x-1)^2=x^2-2x+1
  x^3-3x+a:x^2-2x+1
  =(x+2) dư (2-a)
  Để f(x)\vdotsg(x)
  =>2-a=0
  <=>a=2
  #Devil

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )