Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính : `d)` `(2x-1)(x^2+5-4)`

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính :
`d)` `(2x-1)(x^2+5-4)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 2 tháng 2022-03-14T16:59:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-1)(x^2+5-4)
  =(2x-1)(x^2-1)
  =2x^3-2x-x^2+1
  =2x^3-x^2-2x+1 

 2. Answer
  $\begin{array}
  (2x – 1) . (x^2 + 5 – 4)\\
  = 2x . (x^2 + 5 – 4) – 1 . (x^2 + 5 – 4)\\
  = 2x . (x^2 + 1) – 1 . (x^2 + 1)\\
  = 2x^3 + 2x – x^2 – 1\\
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )