Toán Lớp 8: so sánh 2 biểu thức A=2^16 B=(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)

Question

Toán Lớp 8: so sánh 2 biểu thức
A=2^16
B=(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 5 ngày 2022-06-17T05:49:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   A < B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  B = (2 + 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)
     = (2 – 1)(2 + 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)
  Áp dụng HĐT a^2 – b^2 = (a – b)(a + b) , ta được:
  = (2^2 – 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)
  = (2^4 – 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)
  = (2^8 – 1)(2^8 + 1)
  = 2^16 – 1 < 2^16
  => A < B
  Vậy A < B

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A= 2^16 = 65536
  B= (2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)= 65535
  A=B
  Chi tiết 
  A=2^16= 65536
  B=(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1) = 3(4+1)(16+1)(2^8+1)
                                                        = 3.5.17(2^8+1)
                                                         =255(2^8+1)= 255( 256+1) = 255.257=65535
  chúc bn học tốt nhớ cho mik 5 sao và ctlhn nhé cảm ơn bn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )