Toán Lớp 8: quy đồng mẫu thức các phân số sau x/x^3+1 ; x+1/x^2+x ; x+2 /x^2 -x+1

Question

Toán Lớp 8: quy đồng mẫu thức các phân số sau
x/x^3+1 ; x+1/x^2+x ; x+2 /x^2 -x+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 2 tháng 2022-11-23T22:47:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\dfrac{x}{x^{3}+1};\dfrac{x+1}{x^{2}+x};\dfrac{x+2}{x^{2}-x+1}$
  $=\dfrac{x}{(x+1)(x^{2}-x+1)};\dfrac{x+1}{x(x+1)};\dfrac{x+2}{x^{2}-x+1}$
  $=\dfrac{x}{(x+1)(x^{2}-x+1)};\dfrac{1}{x};\dfrac{x+2}{x^{2}-x+1}$
  $MC=x(x+1)(x^{2}-x+1)$
  $=\dfrac{x.x}{x.(x+1)(x^{2}-x+1)};\dfrac{(x+1)(x^{2}-x+1)}{x(x+1)(x^{2}-x+1)};\dfrac{(x+2)(x+1)}{x(x+1)x^{2}-x+1}$
  $=\dfrac{x^{2}}{x^{4}+x};\dfrac{x^{3}+1}{x^{4}+x};\dfrac{x^{2}+3x+2}{x^{4}+x}$
  $Vậy $ $ta$ $quy$ $đồng$ $được$ $3$ $phân$ $số$ $mới:$$\dfrac{x^{2}}{x^{4}+x};\dfrac{x^{3}+1}{x^{4}+x};\dfrac{x^{2}+3x+2}{x^{4}+x}$
  (Bài tham khảo)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )