Toán Lớp 8: Quy đồng khử mẫu: C) 2x-5 ==- = 3 x+5

Question

Toán Lớp 8: Quy đồng khử mẫu:
C) 2x-5
——- = 3
x+5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 2 tháng 2022-12-19T11:44:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  x=-20
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-5)/(x+5) = 3(đk:x\ne-5)
  ⇔(2x-5)/(x+5) = (3(x+5))/(x+5)
  ⇒2x-5=3(x+5)
  ⇔2x-5=3x+15
  ⇔2x-3x=15+5
  ⇔-x=20
  ⇔x=-20 ™
  Vậy x=-20

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-5)/(x+5) = 3 ( dk x+5$\neq$ 0 <=> x $\neq$ -5)
  <=> (2x-5)/(x+5) = (3(x+5))/(x+5)
  <=>(2x-5)/(x+5)= (3x+15)/(x+5)
  =>2x-5 =3x+15
  <=> 2x-3x = 15 +5
  <=> -x=20
  <=>x = -20 ( nhận ) 
  vậy x=-20

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )