Toán Lớp 8: Phân Tích Đa thức thành nt: x mũ 3 – 6x mũ 2 – 4x + 24

Question

Toán Lớp 8: Phân Tích Đa thức thành nt: x mũ 3 – 6x mũ 2 – 4x + 24, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 2 tuần 2022-06-15T07:12:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x^3-6x^2-4x+24
  =(x^3-6x^2)-(4x-24)
  =x^2(x-6)-4(x-6)
  =(x-6)(x^2-4)
  =(x-6)(x-2)(x+2)
  * Nhóm hạng tử
  * Đặt nhân tử chung
  * a^2-b^2=(a-b)(a+b)
   

 2. x^3 – 6x^2 – 4x + 24
  = x^2 (x – 6) – 4(x – 6)
  = (x^2 – 4)(x – 6)
  = (x – 2)(x + 2)(x – 6)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )