Toán Lớp 8: phan tich da thuc thanh nhan tu = pp them them bot hang tu a,4x^4+1 b,4x^4+4y^4

Question

Toán Lớp 8: phan tich da thuc thanh nhan tu = pp them them bot hang tu
a,4x^4+1
b,4x^4+4y^4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 1 tháng 2022-11-23T19:22:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)4x^4+1
  =(2x^2)^2+4x^2+1-4x^2
  =(2x^2+1)^2-4x^2
  =(2x^2-2x+1)(2x^2+2x+1)
  b)4x^4+4y^4
  =4(x^4+y^4)
  =4(x^4+2x^2y^2+y^4-2x^2y^2)
  =4[(x^2+y^2)^2-2x^2y^2]
  =4(x^2-\sqrt{2}xy+y^2)(x^2+\sqrt{2}xy+y^2)

 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  $4x^{4} + 1$
  $= 4x^{4} + 4x^{2} + 1 – 4x^{2}$
  $= (2x^{2} + 1)^{2} – (2x)^{2}$
  $= (2x^{2} – 2x + 1)( 2x^{2}  +2x + 1)$
  b)   
  $4x^{4} + 4y^{4}$
  $= (2x^{2})^{2} + 2.2x^{2}.2y^{2} + (2y^{2})^{2} – 8x²y²$
  $=(2x² + 2y²)² – (2\sqrt{2}xy)²$
  $= (2x² + 2y² – 2\sqrt{2}xy)(2x² + 2y² – 2\sqrt{2}xy)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )