Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử x^4-3x^3y-2x^2y+9xy

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
x^4-3x^3y-2x^2y+9xy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 6 tháng 2022-06-19T02:33:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\displaystyle x\left( x^{3} -3x^{2} y-2xy+9y\right)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} x^{4} -3x^{3} y-2x^{2} y+9xy\\ =x\left( x^{3} -3x^{2} y-2xy+9y\right) \end{array}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $x^4 -3x^3 y-2x^2 y+9xy\\ =x( x^3 -3x^2 y-11xy^2)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )